Közösségeink

Képviselőtestület

Jegyzőkönyvek, ide kattintva

Testület mandátuma: 2022. január 11. — 2027. január 10.

Névsor, titulus
Pokriva László, plébános
Szabó Andor, káplán
Radics Mátyás Dávid OFM templomigazgató
Lesták Zoltán, állandó diakónus
Kóródi M. Veronika, általános fönöknő
Erdős Klára Katalin
Espasa Sancho Ramon
Gál Gyula
Gyurácz-Németh László
Hengánné Gogola Gabriella
Izing Mihály
Meszes Zsófia
Dr. Németh József
Németh Tünde
Nyitrai László
Penyigei Manczur László
Rácz Lajos
Tiszttartó Márk
Ujpesti Gizella
Várszegi Balázs
Wild Tamás

 
 
Jegyzőkönyvek:
 
Feltöltés alatt…
 

Karitász

A Szent Anna Plébánia Szent Ferencről nevezett Karitász Csoportja
Közösségünk 2008 januárjában kapta megbízatását Székely János plébános atyától, majd ugyanazon év március 6-án tartotta meg az alakuló gyűlését. A 2013. évi plébániai zsinatunk során megújult csoportunk tagjait és lelki életét tekintve egyaránt. Ekkor választottuk védőszentünknek Assisi Szent Ferencet, a szegények védőszentjét. Csoportunk jelenleg 18 főt számlál, akik közül mindenki lehetőségeihez mérten veszi ki részét a munkából. Folyamatos önképzéssel, a rászorulók felkutatásával és segítésével, előadások szervezésével indult el a tevékenységünk. Jelenleg élelmiszert, gyógyszertámogatást adunk, nyomtatványok kitöltésében segítünk a rászorulóknak. Rendszeresen látogatunk idős, beteg embereket, mind plébániánk területén, mind a Szatmári Irgalmas Nővérek Szeretetotthonaiban. Rászoruló családoknak nagyobb élelmiszer-csomagot is osztunk, lehetőségeink szerint.
Kapcsolatot tartunk a Máltai Szeretetszolgálattal, a Családok Átmeneti Otthonával, a Ferences Szegénygondozó Nővérekkel, a Marista Testvérekkel, a Határtalan Szív Alapítvánnyal, az esztergomi Gyermekotthonnal, Montágh Iskolával és az esztergomi Kórház Ápolási és Krónikus Belgyógyászati Osztályával is. Minden évben két alkalommal összehívjuk azokat az esztergomi szervezeteket, közösségeket, akik szociális feladatokkal foglalkoznak, hogy egy kerekasztal beszélgetés keretében betekintést nyerhessünk egymás munkájába, tanuljunk egymástól, és még hatékonyabban végezhessük a szeretetszolgálatot. Adománygyűjtésekből származó könyveket, játékokat, élelmiszert és édességet továbbítunk a plébánia területén lévő intézményeknek, ill. a rászoruló családoknak és egyedülállóknak egyaránt.
A szorosan vett karitász munkán kívül a plébánia életében is aktívan részt veszünk. A Plébános atyával megbeszéljük terveinket, figyelemmel kíséri munkánkat. A segélyezettekről nyilvántartást vezetünk, és beszámolunk plébániai újságunkban is az elmúlt hónapban végzett munkánkról az egyházközösség híveinek, akiktől azokat az adományokat (Szent Antal persely, Szent Erzsébet persely, tárgyi- és élelmiszer felajánlások) kapjuk, amelyek nélkül tevékenységünk, más forrás híján, lehetetlen lenne.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki segítségét! Isten fizesse meg azt százszorosan!
Nagyobb gyűjtéseink: Adventben a plébánia területén lévő intézményeknek (Esztergomi Gyermekotthon, Családok Átmeneti Otthona, Montágh Iskola, Határtalan Szív Alapítvány) – tartós élelmiszer, játék, könyv és édesség.

Nagyböjtben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához kapcsolódóan a plébánia területén élő rászoruló családoknak – első sorban tartós élelmiszer.

Fogadóidő: előzetes egyeztetés alapján
Karitászvezető: Lesták Zoltán, diakónus

Ifjúsági kórus

Bemutatkozás: hamarosan.

Énekkar

Egyházközségünk talán legrégebben működő közössége a felnőttekből, főleg nyugdíjasokból álló énekkar. Csak az elmúlt 20 évre visszatekintve – vannak régebbi tagok is – szinte állandó szereplői vagyunk az ünnepi szertartásoknak, hiszen az elsődleges cél a liturgiai szolgálat.

A korábbi években templomunk aktuális kántora vezette az énekkart, az ő képzettsége, szakmai tudása mindig tükröződött a kórus teljesítményén, színvonalán.

2007 őszétől Hunyadi Zoltán tanár úr az énekkar vezetője Az ő rutinja, sok-sok éves gyakorlata nagy javulást hozott a kórus életében, „amatőrökből” is szép teljesítményt tud kihozni.
Hetente 1×2 órát próbálunk, fellépés, program előtt plusz próbákat is beiktatunk. A plébániai próbákon kemény munka folyik, hiányzás alig van, mindenki igyekszik komolyan venni ezt a szolgálatot.
A kórus igazi keresztény közösségként működik, mindig találunk alkalmat baráti együttlétekre is, akár a plébánián, akár egyik-másik tagunk kertjében, pincéjében, vagy egyéb közösségi rendezvényeken.

Énekkarunk nemcsak liturgikus alkalmakkor, hanem – bár ritkuló időközönként – egyéb eseményeken, civil (profán) rendezvényeken is szerepel, és kórusbarátság, meghívás alapján más templomokban is szoktunk énekelni.
A létszám ~15 fő, a stabil tagokon túl természetesen van cserélődés. Sajnos, a fiatalabb, vagy közép korosztály kevésbé vállalja ezt a szolgálatot.

Szeretnénk, ha nem szűnne meg kórusunk, hiszen kevés templom mondhatja el, hogy hosszú évtizedeken keresztül állandó kórusa van!

Hívjuk és várjuk új tagok jelentkezését ebbe baráti társaságba, erre a szép szolgálatra! Szerdánként a plébánián 18.30-kor tartjuk a próbáinkat. Ünnepeinken túl havonta egy-egy szentmisén éneklünk.

 

 

 

Ministránsok

A ministránscsoportunk létszáma körülbelül 20 fő, természetesen igyekszünk újakat is bevonni, elsősorban a Mindszenty Iskola diákjai közül. Törekszünk arra, hogy a ministránsok közössége valóban összetartó közösség legyen. Elmondhatjuk, hogy kialakult egy olyan mag, akik kötődnek a plébániához, és akik számára természetes az, hogy vasárnap, illetve egész évben folyamatosan ministráljanak a szentmiséken. Természetesen a 9 órai diákmisére jönnek legtöbben ministrálni, de a többi vasárnapi szentmisén is vannak ministránsok. Ugyanígy, Adventben a hétköznapi Rorate szentmiséken is minden nap van ministráns.
Célunk az, hogy a stabil magot egyre bővítsük, a ministránsok számát növeljük, felkészítsük őket a különböző liturgikus eseményekre, illetőleg elsődlegesen is az, hogy kialakuljon bennük az a tudat, miszerint a szép, fegyelmezett, egységes ministrálással a híveket is méltón képviselik az oltár körül, a hívek pedig ezáltal épüljenek a ministránsok szolgálatából, lelkesedéséből.

Rózsafüzér társulat

Rózsafüzértársulatunk 2012-ben alakult meg, amikor is plébániánk készülni kezdett a 2013-ban megtartott egyházközségi zsinatra. Azóta is imádságos háttérként szolgálja plébániánk közösségét. Minden héten kedden és pénteken imádkozzák közösen a rózsafüzért a szentmise előtt fél órával. Szerdánként az Isteni irgalmasság rózsafüzérét mondják. Első szerdánként pedig titokcserére jönnek össze fél 6-kor. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Imádkozzunk együtt Egyházunkért, Hazánkért, családjainkért és önmagunkért.

A rózsafüzér (Szentolvasó) titkai
A bevezető első három üdvözlégy titkai:

1. Aki hitünket növelje.
2. Aki reményünket erősítse.
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes rózsafüzér titkai:

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság rózsafüzérének titkai:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas rózsafüzér titkai:

1. Aki érettünk vérrel verítékezett.
2. Akit érettünk megostoroztak.
3. Akit érettünk tövissel koronáztak.
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges rózsafüzér titkai:

1. Aki a halálból feltámadt.
2. Aki a mennybe fölment.
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Imaórák

Plébániánk lelki megújulásáért imaesteket szervezünk havonta a templomunkban, ill. a Mindszenty iskola aulájában. A résztvevők – 30-40 ember – nagy része rendszeresen jelen van, nyitott közösségünkbe, imaestjeinkre mindenkit szívesen látunk, fórumainkon rendszeresen hirdetjük.

A Mária Rádióban havonta a harmadik pénteken este 23.20 órakor hangzik el az előtte kedden megtartott és rögzített imaóra hangfelvétele. Az esztergomi régióban 2017 decemberében kezdődött ezek közvetítése.
Az imaóra tartalma alkalmazkodik a liturgikus időszakhoz, vagy valami aktuális, izgalmasabb hitbeli kérdést boncolgat. A témának megfelelő irodalmi szemelvények, közös imák, énekek adják az alapot a közös gondolkodáshoz. A szemelvényeket híveink olvassák, az énekekbe/imákba mindenki bekapcsolódik a kiosztott imalapok segítségével. Plébánosunk kihelyezi az Oltáriszentséget, bevezetőt mond. Az egészet keretbe foglalja a szerkesztő összekötő szövege. Szentségi áldás zárja az estét. Időnként meghívott vendégek is közreműködnek imaóráinkon. Célunk a közösségben végzett imán túl a hitbeli előrehaladás, „miért”-jeinkre a válaszok keresése, híveink aktivizálása, bekapcsolása a közösségbe. A 2004-ben indult sorozatunkat 2010-től műsorára tűzi a Mária Rádió is. Korábbi imaóráink hangfelvétele plébániánk honlapján meghallgatható a média menüpont alatt. Szerkeszti és vezeti: Nyitrai László 

Senior imaklub

toborzó üzenet imafüzetünkből

Gyermekeink nevelésén túl vagyunk. Jól-rosszul végeztük ezt a szolgálatot, e téren már nem sokat tehetünk. De figyelhetjük, magvetésünk hogyan fordul termőre. Láthatjuk gyermekeink sikereit, örömeit, vagy éppen botlását, eltévelyedését. Mivel ránk – általában – már kevésbé hallgatnak, azt tehetjük, amit Gyökössy Bandi bácsi ajánlott egy neki a hitehagyó gyermekeire panaszkodó anyának: „Már eleget beszéltünk nekik Istenről, fordítsuk meg a dolgot! Kezdjünk el Istennek beszélni róluk!” Azaz imádkozzunk értük! Mi magunk pedig haladhatunk előre – együtt – Krisztus útján.

Életünk feladatai átstrukturálódtak, az anyagi hátteret a szükséges mértékben általában sikerült megteremteni. Természetesen segítjük gyermekeinket is ebben erőnk/lehetőségeink szerint, de a saját egzisztenciájukért nekik kell megküzdeni! Az ő életüket saját maguknak kell „berendezni”, velük érzünk, küzdünk, de nem helyettük! Ez a lelkiekre is vonatkozik. Hitünket nem tudjuk átadni, csak elvetettük a magokat, és ha kérik, igényük van rá, megosztjuk velük gondolatainkat, de semmiképpen nem oszthatjuk az észt. Ők az út más szakaszán tartanak, másképp látják a dolgokat. Ezért gyakran a kommunikáció is nehéz, „más nyelven beszélünk”, mint ők.

Tehát életkorunkból, testi/lelki környezetváltozásunkból adódóan mások a feladataink, életritmusunk. Másképp látunk, változik értékrendünk. Talán Istenre, önmagunkra, belső világunkra, elmélkedésre is több idő jut.

Induljunk el közösen ezen a lelki túrán – együtt! Haladjunk a Krisztushoz egyre közelebb vivő úton, Őhozzá való viszonyunkról gondolkodva, önmagunkat egyre mélyebben megismerve. Közben hordozzuk imáinkban gyermekeinket/unokáinkat, fiataljainkat, hogy ők is rátaláljanak és haladjanak ezen az úton.

Kedves Testvérem! Ha jónak, hasznosnak gondolod az ötletet, tarts velünk, legyél aktív tagja ennek a kis közösségnek! A saját hitünk megélésében mások tapasztalata, hite sokat segíthet.

Esztergom, 2014. január

 

Csoportunk havonta az első hétfőn találkozik a plébánián, ill. meghívott vendégeink elfoglaltságához igazodva. Az összejövetelek időpontját rendszeresen hirdetjük fórumainkon. Nyitott közösségünkbe szeretettel várunk mindenkit, aki a vázolt célkitűzéseinkkel egyetért.

 

 

 

 

Szent Lúcia imacsoport

Imádság papi hivatásokért

Lúcia név jelentése: fény, világosság.

Szent Lúcia a keresztények által az V. század óta tisztelt szűz és vértanú. A középkorban közkedvelt szent volt, legendája több művész megihletett. Lúcia védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és a vakoknak. Ünnepnapja december 13-án van.

A legenda szerint Lúcia előkelő siracusai családból származott. Amikor édesanyja súlyos beteg lett, elzarándokolt vele Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulásért fohászkodjanak. Édesanyja gyógyulása után Lúcia álmában megjelent Szent Ágota, aki húgának nevezte őt, s elmondta neki, hogy saját hitével meg tudta volna gyógyítani anyját. Ezután megígérte Lúciának, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként Isten nagy dicsőségben fogja részesíteni Siracusa városát. Ezután Lúcia kérésére Anyjaígéretet tett neki, hogy nem fogják őt férjhez adni és a hozomány fölött tetszése szerint rendelkezhet. Lúcia lemondta közelgő esküvőjét és Krisztus jegyeseként hozományát szétosztotta a szegények között, amit az addigi vőlegénye rossz szemmel nézett. Ahogy a férfi ráébredt, hogy elesett a házasságtól és a hozománytól, bosszúból, kereszténység vádjával bíróság elé hurcolta Lúciát. Paschasius bíró először arra utasította a leányt, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, de ő ezt megtagadta. Végül kegyetlen kínzások (megvakították) után a bíró halálra ítélte. Sírhelye Velencében található.

Imacsoportunk nem véletlenül kapta A szent Lúcia nevét.

„Szép szemű Szent Lúcia Danténél nemcsak fizikai látás szimbóluma, hanem a tisztánlátás, az isteni megvilágosodás allegorikus alakja is egyben.”

Célunk, hogy a későbbi időkben is legyenek papjai az egyházközösségeknek, akik kivezetik a jövő generációját is a fényre, világosságra. Ezért imádkozunk, hogy a mi egyházközösségünkből minél több pap növekedjen föl.

Mindannyiunk által szeretett Lúcia nővérünket 2019 februárjától Siófokra szólította kötelessége, amit én az élő Betlehemi előadásunk után tudtam meg tőle. Pár nap múlva megkértem őt, hogy legyen kedves megfogalmazni, az ő gyönyörű lelkéből, az esdeklő imádságot szent papokért. Boldogan vállalta és nemsokára megszületett a csodaszép fohász. Imádsága által, melyet minden nap elimádkoznak a társulat tagjai, ő is itt maradt velünk és természetesen az imacsoportunk dísztagja lett.

Miért alakultunk?

A válasz a múltban keresendő és reménykedünk, hogy a jövőben meg is találjuk. 15 évvel ezelőtt, amikor első gyermekünket, Mónikát vártuk, a terhesség vége felé már nem dolgoztam. Így több időm jutott a Pocaklakóra, Istenre, imádságokra és olvasásra. Az egyik édesanyákról szóló könyvben, számomra nagyon értékes témára találtam. Olaszországban az egyik községben nem volt pap a nagy paphiány miatt. Nyolc vallásos édesanya elhatározta, hogy imádkozni fognak papi hivatásokért. Jézus ugyanis megmondotta, hogy csak az lehet pap vagy szerzetes, akit Ő meghív erre a nemes, de nehéz szolgálatra. Ezt a hivatást azonban kiesdekelhetjük buzgó imádsággal. Az édesanyák tehát buzgón imádkoztak, de úgy látszik, hiába ostromolták kéréseikkel az eget. Évek múltak el és senki nem jelentkezett községükből papi szolgálatra. Az asszonyok azonban ismerték a hatékony imádság legfontosabb feltételét, nevezetesen azt, hogy kitartóan, állhatatosan kell imádkozni. Tíz év múltán buzgó imájuk meghozta gyümölcsét. Egyre többen vállalkoztak papi szolgálatra. Ebből a községből ötszáz pap és szerzetes került ki az évek során. Ennek hallatára méltán jegyezte meg XI. Piusz pápa:

„Adjatok nekem hívő, imádságos édesanyákat, és megújítom Krisztusban a világot.”

15 év telt el, de valahogy sohasem tudtam elfelejteni ezt a csodálatos, tanulságos történetet.

A kitartóan imádkozó asszonyok példája késztetett arra, hogy megalakítsam a mi imacsoportunkat. Örülök, hogy a szervezésben minden gördülékenyen alakult, sehol akadályba nem ütköztünk.

2019. február 21-én alakult meg a csoport hét lelkes anyukával és Lúcia nővérrel. Pár nap múlva közel húszan lettünk. Mindenki minden nap az otthonában vagy a templomban imádkozza el a közös imádságunkat. Természetesen tartunk majd közös imádságokat is, de ez még szervezés alatt áll.

A Szent Lúcia imacsoport első szentmiséje 2019. április 4-én lesz a Kerek templomban.

Reménykedünk, hogy kitartó imádságainknak meg lesz a gyümölcse, mert fontos számunkra, hogy az unokáinknak is legyenek lelki vezetői.

A lelki örökbefogadás (adoptálás)

Jelentkezés emailben

Gyakori kérdések

Mikor, és hol?

Fogadalom, Napi imádság

Grafika: Simon András

„Ó, Mária, ki az új világ hajnala,
És az élők Anyja vagy,
Rád bízzuk az élet ügyét.”
(II. János Pál pápa: Evangélium Vitae)

 

„Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.”
(Mt 18,5)

 

 

Ismertető az imamozgalomról

A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva.

Az ígéret tárgyát képező imák: a rózsafüzér egy titka, egy adott rövid ima, valamint önkéntes vállalás. Ez lehet pl. – hetente egy szentáldozás, – böjt, önmegtagadás, – meghatározott ima, – szentségimádás, – karitatív egyesületek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása, – vallási ismereteink elmélyítése (pl. a Szentírás, a Katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása), – a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.

Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi felfogásának helyes irányban történő fejlődéséért is.

A lelki adoptálás végső célja az egész család, az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és helyreállítása. Egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.

„Jól tudjuk, hogy bátortalan, anyák ezrei tépelődnek azon, világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek, – egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket… Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat? Az Úr Jézus azt mondja nekünk: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. (Jn 14,14) Hinnünk kell az Úr Jézusnak, hitünket pedig konkrét cselekedeteknek kell kísérnie…
Oltalmazzon hát mindegyikünk „sajátjaként” egy gyermeket – védje meg őt ellenségeitől! Minden „adoptált” gyermeket vegyen körül imánk, szentáldozásaink, böjtjeink és áldozataink védőburka”
(Pawel Milcarek: Veszélyben forgó gyermekek lelki adoptálása)

Az imakezdeményezés gondolata Fatimából ered, konkrét formát 1987-ben Varsóban öltött: a részt vevők naponta egy rövid imádságot és egy tized rózsafüzért mondanak, valamint önkéntes felajánlást tesznek. A mozgalmat és az imát ismertető első fordítást Seregély István egri érsek bírálta el: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz.”

Ki vállalkozhat lelki adoptálásra?
– Mindenki, világi és Istennek szentelt személyek, nemtől és kortól függetlenül. (gyermekek lehetőleg szülői felügyelet mellett)

Hány alkalommal vállalkozhat valaki a lelki adoptálásra?
– A lelki adoptálás száma korlátlan, de egy újabb gyermekért csak akkor kezdjünk imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis legfeljebb kilenc hónaponként.

Lehet-e egyszerre több gyermeket is adoptálni?
– A lelki adoptálás mindig egy gyermekre vonatkozik. Hogy Isten hány gyermek életét menti meg imáink és áldozataink által, ezt az Ő irgalmára bízzuk.

A lelki adoptálást minden esetben templomban, pap jelenlétében kell vállalni?
– Ajánlatos, hogy a felajánlás ünnepélyes formában történjék, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.

Bűn-e, ha elfelejtem elmondani az imát?
– Az ígéret elfelejtése nem bűn, szándékos elhanyagolása azonban sérti Istent.

Érvényes-e a ígérettétel önként felajánlás nélkül?
– Igen, de az adoptálók többsége szívesen vállalja ezeket a felajánlásokat, Isten pedig sok kegyelmet ad általuk azoknak is, akik vállalják azokat.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mi is csatlakozhatunk hozzá, hogy veszélyben lévő magzatokért imádkozzunk:

2023. március 24-én 16 órakor „mini” zarándoklattal indulunk a Bazilikába a Kerektemplomtól, hogy a Bakócz-kápolna búcsúi szentmiséjén részt vegyünk, melynek keretében történik a lelki örökbefogadás liturgiája.

Vállaljuk minél többen ezt az imában való elköteleződést a megfogant magzatokért!
Aki nem tud részt venni a zarándoklaton, 17 órakor várjuk a Bazilikában a szentmisére.

Dobayné Salánki Eszter

20 éves egyetemista voltam, amikor egy lengyel minorita atyától először hallottam a lelki adoptálásról. Lelkesen beszélt az általa tapasztalt számtalan gyümölcsről, s a lelkesedése ránk, egyetemistákra is gyorsan átragadt. Négyen, barátok és kollégiumi szobatársak, együtt mondtunk igent a kilenc hónapos elköteleződésre. Csodaszép liturgia keretében, szentmisébe foglalva, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tettünk ígéretet kb. 20-30-an arra, hogy egy-egy veszélyben lévő kis magzat életéért 9 hónapon keresztül imádkozunk. Esténként a napi imát gyakran közösen mondtuk el a kollégiumi szobánkban, miközben nem hívő társaink hangos zene kíséretében buliztak a folyosón. Úgy imádkoztunk hűségesen, hogy közben nem tudtuk, név szerint kiért imádkozunk, s a látható gyümölcsöket sem mi arattuk le. Jó lecke volt ez számunkra, anyaságra készülő fiatal lányok számára a Jóistentől, és a kilenc hónap végén megérintett a gondolat, hogy Isten életadó művében munkatárs lehettem magam is.

Dévényiné Giesz Bernadett

Családos közösség

Pokriva László atya  2018 nyarán kezdte el szervezni családos közösségünket. A Szent Anna templomba járó hívek közül keresett meg családokat, és egy, a plébánián együtt töltött délutánon felvázolta a közösséggel kapcsolatos elképzeléseit. Kevés gondolkodás után kíváncsian és nagy lelkesedéssel csatlakoztunk László atya kezdeményezéséhez. Tervei szerint a csatlakozó tíz család havonta két alkalommal találkozik a plébánián: egy tanítás és egy családos délután alkalmával.

A tanítás a szülőknek szóló alkalom, melyen Lukács evangéliumát tanulmányozzuk mélyebben László atya vezetésével, ezt követően pedig elgondolkodtató kérdéseket kapunk az evangéliummal és hitéletünkkel kapcsolatban, amelyekről a következő családos délután egy órájában közösen elmélkedünk.

A családos délutánok a plébánián vidám játékokkal és beszélgetéssel telnek. Alkalmuk van gyermekeinknek az egymással való találkozásra, a szülőknek pedig arra, hogy megosszák egymással azokat a problémákat, amelyek foglalkoztatják őket a gyermeknevelés terén, vagy csak egyszerűen az
életükben. Megoszthatjuk egymással az elmúlt néhány hét történéseit, és ebben a kedves, egymást segítő körben megtapasztalhatjuk, hogy gondjainkkal nem vagyunk egyedül, meghallgathatjuk, hogy a többiek milyen megoldásokat találnak hasonló helyzetekben.
Családos közösségünk az elmúlt közel egy év során egyéb feladatokat is felvállalt a találkozások mellett. Szervezésünkben került sor László atya terve alapján, advent 3. vasárnapján az élő betlehemre, ami csodaként készítette fel mind családjaink, mind pedig a résztvevők lelkét a kis Jézus fogadására, karácsony ünnepére. Nagyböjt 5. vasárnapján a közösség tagjainak ministrálásával megtartott családos szentmisén vehettünk részt a Szent Anna templomban, illetve egy másik alkalommal keresztutat tarthattunk. A Missziós Kereszt fogadása alkalmából elvállaltuk a szombati szentségimádás egy óráját. Felemelő érzés volt együtt imádkozni. A közösen vállalt
feladatokból csodák születnek…

Közös programként Pintér Béla koncerten vettünk részt, és már nagy izgalommal készülünk az augusztusi családos nyaralásra, melyre a Velencei-tónál kerül sor.

A fent leírt események tanúsítják, hogy az elmúlt egy év során nagyon aktív volt ez a közösség, és tagjai várják a további közös élményeket, ezzel is erősítve a Szent Anna Plébániához tartozás kötelékét, hozzájárulva a plébánia közösségi életének folyamatos megújulásához.

Nyugdíjas közösség

Kis közösségünk – a Szent Anna plébánia nyugdíjasai – 1995 szeptemberében kezdte meg működését Kiss-Rigó László atya kezdeményezésére, Sinkáné Vera vezetésével. Az elmúlt évtizedekben sok szép helyre zarándokoltunk. Itt szeretném megköszönni Kiss Rigó László és Székely János püspök atyáknak, Lajos és Éli atyáknak a sok-sok szeretetet, amit az idők folyamán kaptunk tőlük. Michels Antal atyának pedig, hogy sok munkája mellett is gondja volt ránk. A jó Isten áldja meg őket!
Közösségi alkalmainkon vetítések és meghívott vendégek teszik színesebbé összejöveteleinket. Ádvent előtti szombaton mindig közösen készítjük el imádkozva, énekelve a koszorúkat, melyeket a plébános atya áld meg, amikor elkészülnek.
Farsangi mulatságaink során beöltözködünk maskarába és mondókákkal szórakoztatjuk egymást.
De nemcsak a mulatságban, a munkában is megálljuk helyünket, hiszen a templom takarításában is részt vehetünk.
2010-ben a nyugdíjas közösség tagjaitól összegyűjtöttük a legkedvesebb édes vagy sós sütemény recepteket, és a plébánia segítségével megjelentettük kicsi, de igényes kivitelű füzet formájában. A „Nyugdíjas konyhatündérek süteményes könyve” nagy sikert aratott, több száz példányban fogyott el, s ennek bevétele a plébánia pénztárát gazdagította.
Szívből örülünk, hogy ilyen vidám és összetartó közösséghez tartozunk, habár az utóbbi időben sajnos, jelentősen megcsappant közösségünk létszáma.
Szeretettel várunk minden vallásos lelkületű nyugdíjast, kortól és nemtől függetlenül, aki szívesen tartozna egy jó kedvű, imádságos közösséghez.
Közösségi összejövetelek időpontja: általában kéthetente, szombat délután a plébánián.
Közösségvezető: Szendrő Péterné