Lelki örökbefogadás

Jelentkezés emailben

Gyakori kérdések

Mikor, és hol?

Fogadalom, Napi imádság

Grafika: Simon András

„Ó, Mária, ki az új világ hajnala,
És az élők Anyja vagy,
Rád bízzuk az élet ügyét.”
(II. János Pál pápa: Evangélium Vitae)

 

„Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.”
(Mt 18,5)

 

 

A lelki örökbefogadás (adoptálás)
ismertető az imamozgalomról

A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva.

Az ígéret tárgyát képező imák: a rózsafüzér egy titka, egy adott rövid ima, valamint önkéntes vállalás. Ez lehet pl. – hetente egy szentáldozás, – böjt, önmegtagadás, – meghatározott ima, – szentségimádás, – karitatív egyesületek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása, – vallási ismereteink elmélyítése (pl. a Szentírás, a Katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása), – a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.

Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi felfogásának helyes irányban történő fejlődéséért is.

A lelki adoptálás végső célja az egész család, az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és helyreállítása. Egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.

„Jól tudjuk, hogy bátortalan, anyák ezrei tépelődnek azon, világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek, – egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket… Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat? Az Úr Jézus azt mondja nekünk: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. (Jn 14,14) Hinnünk kell az Úr Jézusnak, hitünket pedig konkrét cselekedeteknek kell kísérnie…
Oltalmazzon hát mindegyikünk „sajátjaként” egy gyermeket – védje meg őt ellenségeitől! Minden „adoptált” gyermeket vegyen körül imánk, szentáldozásaink, böjtjeink és áldozataink védőburka”
(Pawel Milcarek: Veszélyben forgó gyermekek lelki adoptálása)

Az imakezdeményezés gondolata Fatimából ered, konkrét formát 1987-ben Varsóban öltött: a részt vevők naponta egy rövid imádságot és egy tized rózsafüzért mondanak, valamint önkéntes felajánlást tesznek. A mozgalmat és az imát ismertető első fordítást Seregély István egri érsek bírálta el: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz.”

Ki vállalkozhat lelki adoptálásra?
– Mindenki, világi és Istennek szentelt személyek, nemtől és kortól függetlenül. (gyermekek lehetőleg szülői felügyelet mellett)

Hány alkalommal vállalkozhat valaki a lelki adoptálásra?
– A lelki adoptálás száma korlátlan, de egy újabb gyermekért csak akkor kezdjünk imádkozni, ha az előző vállalást már teljesítettük, vagyis legfeljebb kilenc hónaponként.

Lehet-e egyszerre több gyermeket is adoptálni?
– A lelki adoptálás mindig egy gyermekre vonatkozik. Hogy Isten hány gyermek életét menti meg imáink és áldozataink által, ezt az Ő irgalmára bízzuk.

A lelki adoptálást minden esetben templomban, pap jelenlétében kell vállalni?
– Ajánlatos, hogy a felajánlás ünnepélyes formában történjék, mivel ez egyben tanúságtétel is az élet mellett. Azonban az egyéni ígérettétel is érvényes. Ez esetben egy feszület vagy szentkép előtt olvassuk fel imádságos lélekkel az ígéret szövegét, és ettől kezdve kilenc hónapon át végezzük a vállalt imákat.

Bűn-e, ha elfelejtem elmondani az imát?
– Az ígéret elfelejtése nem bűn, szándékos elhanyagolása azonban sérti Istent.

Érvényes-e a ígérettétel önként felajánlás nélkül?
– Igen, de az adoptálók többsége szívesen vállalja ezeket a felajánlásokat, Isten pedig sok kegyelmet ad általuk azoknak is, akik vállalják azokat.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén mi is csatlakozhatunk hozzá, hogy veszélyben lévő magzatokért imádkozzunk:

2024. április 08-án 17 órakor „mini” zarándoklattal indulunk a Bazilikába az Esztergom-Városi Plébánia (Rudnay tér 9.) elől, hogy a Bakócz-kápolna búcsúi szentmiséjén részt vegyünk, melynek keretében történik a lelki örökbefogadás liturgiája.

Vállaljuk minél többen ezt az imában való elköteleződést a megfogant magzatokért!
Aki nem tud részt venni a zarándoklaton, 18 órakor várjuk a Bazilikában a szentmisére.

Dobayné Salánki Eszter

20 éves egyetemista voltam, amikor egy lengyel minorita atyától először hallottam a lelki adoptálásról. Lelkesen beszélt az általa tapasztalt számtalan gyümölcsről, s a lelkesedése ránk, egyetemistákra is gyorsan átragadt. Négyen, barátok és kollégiumi szobatársak, együtt mondtunk igent a kilenc hónapos elköteleződésre. Csodaszép liturgia keretében, szentmisébe foglalva, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tettünk ígéretet kb. 20-30-an arra, hogy egy-egy veszélyben lévő kis magzat életéért 9 hónapon keresztül imádkozunk. Esténként a napi imát gyakran közösen mondtuk el a kollégiumi szobánkban, miközben nem hívő társaink hangos zene kíséretében buliztak a folyosón. Úgy imádkoztunk hűségesen, hogy közben nem tudtuk, név szerint kiért imádkozunk, s a látható gyümölcsöket sem mi arattuk le. Jó lecke volt ez számunkra, anyaságra készülő fiatal lányok számára a Jóistentől, és a kilenc hónap végén megérintett a gondolat, hogy Isten életadó művében munkatárs lehettem magam is.

Dévényiné Giesz Bernadett

Fogadalom:

Szentséges szűz, Istenanya, Mária, összes Angyalok és Szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve, elhatározom és ígérem, hogy mától kezdődően, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe alkalmából, lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. 9 hónapon át, minden nap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imáim e szándékra a következők lesznek: a rózsafüzér egy titka, önkéntes felajánlásaim, és az az ima, melyet ma először mondok el:

Napi ima:

Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.